Informații privind Protecția Datelor – Marketing

În această informare privind protecția datelor, vă furnizăm informațiile obligatorii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Legat de această prelucrare, respectăm legislația aplicabilă privind protecția datelor, în special Regulamentul UE General de Protecție a Datelor („GDPR”).

I. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

Operatorul responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal este XELLA RO S.R.L., România, București, Sector 1, Șos. București-Ploiești 1A, Bucharest Business Park, Cladirea C, Etaj 3, cod poștal 013681, tel. +4021 300 30 08, fax +40 21 319 77 85, email: protectiadatelor@xella.com. Orice referire la „noi“ din prezentele informații privind protecția datelor este o referire la entitatea menționată anterior.

Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat prin mijloacele menționate mai sus sau la adresa de e-mail protectiadatelor@xella.com.

II. Care sunt datele prelucrate de noi? Care sunt scopurile și care este baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Am dori să vă informăm despre produsele, serviciile, ofertele și promoțiile noastre. În acest scop, vă oferim posibilitatea de a alege între diferite canale de contact atunci când vă dați consimțământul.

În funcție de alegerea dumneavoastră a unuia sau mai multor canale de contact, vom prelucra datele necesare așa cum sunt furnizate de dumneavoastră în formularul de contact, cel puțin numele și prenumele dumneavoastră și detaliile canalului de contact (poștă, e-mail, telefon, SMS) selectat de dumneavoastră.

În plus, folosim celelalte informații pe care le furnizați în formularul de contact (cum ar fi informații despre activitatea sau aria dumneavoastră de interes) pentru a vă trimite conținut adaptat intereselor dumneavoastră. Dacă vă trimitem acest conținut prin e-mail, analizăm de asemenea datele generate în timpul transmiterii și recuperării acestor e-mailuri în formă agregată (rata de transmitere, rata de deschidere, ratele de clic, rata de conversie, rata de dezabonare, rata de respingere) pentru a analiza succesul și utilizarea acestor e-mailuri. Pe de altă parte, evaluăm de asemenea datele generate atunci când accesați și utilizați aceste e-mailuri (momentul deschiderii, hyperlinkuri clickate, documente descărcate) pentru a vă oferi informații personalizate pe această bază în viitoarele buletine informative prin e-mail care să țină seama cel mai bine de interesele și nevoile dumneavoastră.

Putem de asemenea să folosim datele dumneavoastră de contract pentru cercetare de piață și chestionare de satisfacție, prin telefon sau e-mail, doar dacă v-ați dat în mod expres consimțământul în acest scop.

III. Baza legală

Prelucrăm aceste date cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră și în conformitate cu Articolul 6 paragraful (1) litera a) din regulamentul GDPR.

IV. Există obligația furnizării datelor cu caracter personal? Pot să îmi retrag consimțământul?

Vă dați consimțământul și vă alegeți opțiunea de informare și consultanță pur voluntar. Așadar, nu sunteți obligați să furnizați date cu caracter personal. Pentru a vă putea satisface opțiunea de informare și consultanță, solicităm datele marcate ca și câmpuri obligatorii în formularul de contact.

Vă puteți revoca consimțământul oricând fără a oferi motive cu efect în viitor contactându-ne pur și simplu. Veți găsi de asemenea un link pentru dezabonare în fiecare e-mail.

V. Cine are acces la datele cu caracter personal?

Nu vă vom vinde niciodată adresa de e-mail sau alte date de contact unor terțe părți. Datele vor fi transferate doar dacă este necesar pentru îndeplinirea cererii dumneavoastră de informare/consultanță. În acest context, putem angaja și furnizori de servicii externi și alte companii din cadrul grupului ținând seama de reglementările statutare aplicabile.

Vom împărtăși informațiile dumneavoastră doar cu următoarele categorii de destinatari pentru a satisface opțiunea dumneavoastră de informare / consultanță:
Furnizori de servicii din cadrul grupului nostru de companii (de ex. pentru a furniza analiză statistică și mentenanță tehnică pentru sistemele noastre).
Furnizori de servicii externi care furnizează servicii în numele nostru și pe baza unui contract separat, cum ar fi găzduirea paginilor noastre de internet, mentenanța centrului nostru de asistență telefonică, trimiterea e-mailurilor sau a informațiilor scrise sau oferirea de consultanță personală.

În plus, putem transfera date către alți destinatari (de ex. autorități publice) în măsura în care suntem obligați să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza obligației legale aplicabile nouă

VI. Aplicăm proces decizional automat?

În cursul activităților noastre de marketing direct, de obicei nu utilizăm procesul decizional automat (inclusiv realizarea profilelor) în sensul Articolului 22 din regulamentul GDPR. Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile statutare aplicabile.

VII. Datele sunt transferate în state din afara UE/SEE?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European; noi nu intenționăm să transferăm date cu caracter personal altor state.

VIII. Cât timp sunt stocate datele dumneavoastră?

În general, noi stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem un interes justificat în reținerea acestor date și cât  interesul  persoanei vizate în a se abține de la prelucrarea suplimentară nu are prioritate.  Chiar și în absența unui interes justificat, putem continua stocarea datelor dacă există o obligație legală (de ex. de respectare a prevederilor statutare referitoare la păstrarea datelor).  Ștergem datele chiar și în absența unei acțiuni a persoanei vizate, imediat ce păstrarea acestora nu mai este necesară în scopurile pentru care datele sunt colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă păstrarea lor în continuare nu este permisă de lege sau altfel.

În ceea ce privește prelucrarea menționată anterior, vom șterge datele utilizate pentru trimiterea informațiilor prin poștă / e-mail imediat ce informațiile v-au fost trimise.

a) vom șterge datele utilizate pentru consultanța prin telefon sau consultanța personală după ce a consultanța respectivă a fost finalizată dacă nu v-ați declarat consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră (de ex. pentru continuarea consultanței) sau stocarea ulterioară nu este necesară în alte scopuri (de ex. pentru a vă trimite o ofertă specifică în baza consultanței).

b) vom stoca datele pentru a realiza și trimite buletinul informativ (newsletter) prin e-mail atât timp cât nu v-ați retras consimțământul sau nu ați ridicat obiecții în legătură cu prelucrarea prin alte mijloace. Putem stoca datele dumneavoastră în aceste cazuri și pentru a ne asigura că nu mai primiți alte e-mailuri de la noi (blacklist) la cererea dumneavoastră specifică.

Dacă datele cu caracter personal trebuie să fie stocate pentru a se respecta o obligație legală, aceste date sunt păstrate până la finalul perioadei de păstrare aferente.  Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate doar pentru a respecta obligația statutară de păstrare, accesul la aceste date este de obicei restricționat astfel încât acestea să fie accesibile doar dacă sunt necesare scopului obligației de păstrare.

IX. Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată?

În calitate de persoană vizată puteți:
– solicita accesul la datele sale cu caracter personal, articolul 15 din regulamentul GDPR;
– solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, articolul 16 din regulamentul GDPR;
– solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal, articolul 17 din regulamentul GDPR;
– solicita limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, articolul 18 din regulamentul GDPR;
– exercita dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din regulamentul GDPR;
– ridica obiecții cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 21 din regulamentul GDPR.

Puteți exercita drepturile menționate anterior trimițându-ne o notificare la datele de contact specificate pe prima secțiune a acestei informări privind protecția datelor, însoțită de o dovadă a identității dumneavoastră. Vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dumneavoastră fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care a fost solicitată în mod expres în scris o alta modalitate de catre dumneavoastră.

Cererile de acces, de corectare, de restricționare a procesării sau de ștergere trebuie să fie realizate în scris și sunt supuse restricțiilor legale aplicabile.

În cazul unor întrebări suplimentare, puteți contacta și Coordonatorul nostru de Protecția Datelor folosind datele de contact specificate în prima secțiune a acestei informări privind protecția datelor.

În plus aveți dreptul să  înaintați o reclamație cu privire la  manipularea datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea de supraveghere competentă, articolul  77 din regulamentul GDPR.

X. Modificări

Din când în când, este posibil să fie nevoie să ne actualizăm politicile de confidențialitate. Când vom face acest lucru, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum le folosim și în ce circumstanțe, dacă este cazul, le dezvăluim. Orice astfel de modificare, va intra în vigoare cu efect imediat la data publicării pe site-ul nostru.